รายละเอียดบทความ

เนื้อผ้า TC
ผ้า tc เป็นคำย่อหรือเป็นภาษากลางของคนในวกการผ้า เป็นผ้าเนื้อผสมระหว่าง

เส้นใย cotten กับเส้นใย polyester ในสัดส่วน 70-30 หรือ

65-35 โดยมีสัดส่วนของ cotton ที่มากกว่า ในส่วนมากเหตุผลของการที่ผสม

เส้นด้ายออกมาเป็น tc นั้นเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตลง

เนื่องจากcotton เป็นเส้นใยที่มีราคาแพง polyester เป็นเส้นใยที่มีราคาถูกกว่ามาก

แต่เมื่อนำทั้งสองตัวมาผสมกันในสัดส่วนที่ว่านี้ จะได้เนื้อผ้า tc ที่คนทั่ว ๆ ไปไม่ได้อยู่

ในวงการเสื้อผ้าอย่างช่ำชองดูไม่ออกเลยว่า มันเป็น cotton หรือ tc กันแน่

ประโยชน์รองลงมาก หรรือผลพรอยได้คือ เนื้อผ้าจะยังคงมีความใส่สบายอยู่ในระดับนึง

แต่ซักแล้วจะไม่หด และการย้อมให้สีติดกับเส้นใยนั้นง่ายกว่า ทำให้เวลาซักสีของ

เสื้อผ้าจะตกใส่น้ำที่ซักน้อยกว่า cotton

http://www.fatladyshop.com
ผู้ลงบทความ : fatladyshop